Závojnatky – více druhů.............7 - 10 cm.

 


Karasi

Karas citronový.………..5 - 15 cm

Karas zlatý.........…………..10 cm

Karas shubunkin.......……. 8 cm

Nenáročné, odolné ryby, vyšlechtěné z karase stříbřitého, do jezírka i akvária, s dobrou schopností přezimovat. Ochotně se rozmnožují. Karas shubunkin má nejvíce vyšlechtěnou formu karasů.

 

Jeseni

Jesen zlatý……………8 - 10 cm

Jesen modrý…………..... 8 cm

Žije v hejnu u hladiny jezírka, má rád proudící vodu, o něco málo náročnější na kyslík než karas, dobře přezimuje.

Perlín zlatý

Perlín zlatý………….10 - 15 cm

Klasická zlatá rybička byla vyšlechtěna z perlína ostrobřichého. Po svém v přírodě se vyskytujícím bratrovi zdědil perlín svůj hejnový pud a malou náročnost na kvalitu vody v jezírku.

Kapr Koi

Koi kapr…………..15 - 20 cm

Koi kapři jsou hejnové ryby, proto se doporučuje chovat minimálně 5 jedinců, čím je jich víc, tím lépe a bezpečněji se ryby cítí. Jezírko pro Koi je potřeba o objemu minimálně několik kubíků, protože ryby při dobrém krmení velmi dobře prospívají a ve větším prostředí ryby dosáhnou větších rozměrů. Jezírko musí být vybaveno kvalitní filtrací a hloubkou jezírka 150 cm a více

Jeseteři

Jeseter malý, albín (zlatý).…………………………………………25 cm

Jeseter sibiřský…………………………….……..............………..15 cm

Jeseter hybrid (kříženec ruského + malého).............……20 cm

Jeseter malý byl jediný zástupce těchto zajímavých ryb (jejichž zástupci se objevili již před 80 mil. let), který se nacházel i na našem území.  Ostatní druhy pocházejí z východní části Ruska.

Živí se drobnými bezobratlími  (larvy hmyzu, červi, korýši), vzácně také drobnými rybkami. Potravu většinou sbírá ze dna, ale příležitostně i z vodního sloupce a z hladiny.  Jeseterovití přijímají potravu celoročně.

Vyza velká

Vyza velká……………….30 cm

Vyza velká, to je královna. Vyzy rostou velmi pomalu a dožívají se až 118 let. Mohou přitom dosáhnout délky až téměř 8,5 metru a hmotnosti 1000 kg. Má se na mysli v jejich přirozeném prostředí.

 

Sumec zlatý

Sumec albín (zlatý).....................15 - 20 cm

 

Jedná se o sezonní nabídku, cena dohodou. Eventuální odborná doprava možná.